Slow High School Sub 4 Minute MilersBelow are some of the slower people in high school who managed to break 4:00 minutes for the mile later in life.

Athlete High School Mile PRAll-Time Mile PR
Roger Bannister 4:52.0 3:59.4
John M. Landy 4:43.8 3:58.0
Dick Beurkle 4:36 3:55
Dave Wottle 4:22 3:53
Paul McMullen 4:21.5 3:51.7
Tom Byers 4:21 3:50
John Schiefer 4:20 3:59
Mark Coogan 4:20 3:58
Jamey Harris 4:19 3:54.90
Darren Shearer 4:18 3:59
Brian Gallagher 4:18 3:59
Buck Jones 4:17 3:57
Phil Lussier 4:16 3:58
Bill Burke 4:14 3:53
Marc "Doc" Davis 4:13 3:54
Paul Cummings 4:10.7 3:56.4
Steve Scott 4:10 3:47
Steve Holman 4:10 3:49
Ken Popejoy 4:09.3 3:57.00
Mike Durkin 4:08.3 3:56.70
Joe Falcon 4:08.24 3:49.31
Jim Spivey 4:06.2 3:49.80
Bob Kennedy 4:06 3:56
John Gregorek 4:05.4 3:51.34
Matt Centrowitz 4:01.27 3:54.9
Marty Liquori 3:59.8 3:52.2
Jim Ryun 3:55 3:51